Wisława Szymborska (1923-2012)

 

Zdjęcie Wisławy Szymborskiej

Mariusz Kubik, CC BY 3.0

źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wisława_Szymborska_2009.10.23_(1).jpg

 

Rok 2023 Uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej został ustanowiony rokiem Wisławy Szymborskiej – jednej "z najbardziej znanych polskich poetek (…) [Szymborska] stała się ambasadorką polskiej kultury za granicą. Jej wiersze zostały przetłumaczone na ponad czterdzieści języków. (…) O doniosłości literackiego dorobku Wisławy Szymborskiej świadczą nie tylko nagrody, ale także fakt, że Szymborska wciąż ma wierne grono czytelników w Polsce i za granicą. Inspiruje literaturoznawców, kulturoznawców, filozofów, krytyków sztuki, a także zwykłych czytelników, którzy znajdują w jej poezji odpowiedzi na najważniejsze pytania. Tematy, które poruszała w swojej poezji, wciąż są aktualne. Forma, jaką się posługiwała, ciągle zachwyca mistrzostwem".

 

 

web icon Materiały w sieci (kolekcja na platformie Wakelet)