Polecamy studentom pedagogiki i psychologii - prezentacja podręczników na platformie Canva

 

Polecane podręczniki:

 1. Red. H. Liberska, J. Trempała : Psychologia wychowania. Wybrane problemy. Wypożycz
 2. Red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski : Pedagogika. Podręcznik akademicki. Wypożycz
 3. J. W. Kalat : Biologiczne podstawy psychologii. Wypożycz
 4. D. Bednarek : Zawód psycholog. Regulacje prawne i etyka zawodowa. Wypożycz
 5. L. Murray : Psychologia małego dziecka. Wypożycz
 6. B. Woynarowska, A. Kowalewska, Z. Izdebski, K. Komosińska : Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania. Wypożycz
 7. Red. L. Cierpiałkowska, H. Sęk : Psychologia kliniczna. Wypożycz
 8. Red. I. Grzegorzewska, L. Cierpiałkowska, A. R. Borkowska : Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży. Wypożycz
 9. E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, S. Wichary : Psychologia poznawcza. Wypożycz
 10. Red. S. Kowalik : Psychologia ucznia i nauczyciela. Wypożycz
 11. D. Urbaniak-Zając, E. Kos : Badania jakościowe w pedagogice. Wypożycz
 12. G. Mietzel : Wprowadzenie do psychologii. Wypożycz
 13. Red. W. Dykcik : Pedagogika specjalna. Wypożycz
 14. F. Parot, M. Richelle : Wprowadzenie do psychologii. Wypożycz
 15. L. Bakiera, Ż. Stelter : Leksykon psychologii rozwoju człowieka. T. 1. Wypożycz
 16. L. Bakiera, Ż. Stelter : Leksykon psychologii rozwoju człowieka. T. 2. Wypożycz