Aktualności

Zapraszamy do udziału w kolejnym webinarium z zakresu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji.

Zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu.

Do popularyzacji wiedzy o naszym regionie oraz krzewienia jego tradycji i bogactwa kulturowego przyczyniają się coroczne obchody ogłaszane przez Sejmik Województwa Śląskiego.

Zapraszamy do udziału w webinarium z zakresu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji.