Józef Buzek (1873-1936)

 

Zdjęcie Józefa Buzka

źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Józef_Buzek_PIC_1-A-965.jpg

 

Rok 2023 Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego został ustanowiony rokiem Józefa Buzka - pochodzącego ze Śląska Cieszyńskiego ekonomisty, statystyka i polityka – posła oraz senatora, pierwszego dyrektora powstałego po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Głównego Urzędu Statystycznego. Dbając o właściwe zaplecze naukowe dla urzędu Józef Buzek sprowadził ze Lwowa spuściznę po Lwowskim Wydziale Krajowym, gromadzącym materiały statystyczne z terenów Galicji, a także wielotomowe serie statystyk pruskich.

 

 

web icon Materiały w sieci (kolekcja na platformie Wakelet)