Jan Matejko (1838-1893)

 

Autoportret Jana Matejki

źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Matejko_Self-portrait.jpg

 

Rok 2023 Uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej został ustanowiony rokiem Jana Matejki – "najwybitniejszego i powszechnie cenionego polskiego malarza (…). Jan Matejko konsekwentnie realizował misję artysty i prezentował postawę obywatelskiej służby narodowi. Jego celem było ukazanie w dziełach sztuki przyczyn upadku I Rzeczypospolitej oraz przypomnienie jej chlubnej przeszłości i dawnej potęgi. W ten sposób przekonywał Polaków żyjących pod zaborami o wartości ich kulturowego dziedzictwa i podtrzymywał dążenia do odzyskania niepodległości".

 

 

web icon Materiały w sieci (kolekcja na platformie Wakelet)