Mikołaj Kopernik (1473-1543)

 

Portret Mikołaja Kopernika

źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nikolaus_Kopernikus.jpg

 

Rok 2023 Uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej został ustanowiony rokiem Mikołaja Kopernika – "wybitnego astronoma i twórcy teorii heliocentrycznej. (…) Najsłynniejszym dziełem Kopernika jest "De revolutionibus orbium coelestium", w którym astronom przedstawił założenia heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego, burzące dotychczasowy obraz świata, którego centrum stanowiła Ziemia. Kopernik był prawdziwym "człowiekiem renesansu", ponieważ działał również jako lekarz, prawnik, kartograf i ekonomista".