Jadwiga z Działyńskich Zamoyska (1831-1923)

 

Zdjęcie Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej

źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jadwiga_z_Działyńskich_Zamoyska.jpg

 

Rok 2023 Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej został ustanowiony rokiem Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej - "współtwórczyni fundacji Zakłady Kórnickie, zaangażowanej społecznie patriotki, służebnicy Bożej, poliglotki, autorki spójnego systemu pedagogicznego, założycielki pierwszej w Polsce zawodowej szkoły gospodarstwa domowego. (…) Założona przez nią w 1882 roku Szkoła Domowej Pracy Kobiet, powstała z inspiracji francuskich oratorian, była nowoczesną odpowiedzią na ówczesne potrzeby społeczne kobiet. W programie nauczania Jadwiga Zamoyska kładła nacisk na umiejętność planowania zadań, elementy rachunku ekonomicznego, budowanie równowagi pomiędzy czasem przeznaczonym na pracę i samorozwój. Nie bała się też nowinek technicznych. Publikowała dzieła o tematyce religijno-wychowawczej, opracowywała i wydawała przeznaczone dla uczennic szkoły podręczniki piekarstwa, mleczarstwa czy porządków domowych".

 

 

web icon Materiały w sieci (kolekcja na platformie Wakelet)