Aleksandra Piłsudska (1882-1963)

 

Fotografia Józefa Piłsudskiego z rodziną

źródło: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3348122

 

Rok 2023 Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej został ustanowiony rokiem Aleksandry Piłsudskiej - "działaczki niepodległościowej, członkini Polskiej Organizacji Wojskowej i Polskiej Partii Socjalistycznej, odznaczonej między innymi Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari "za męstwo i hart ducha wykazane w pracy niepodległościowej", Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Niepodległości z Mieczami. (…)

 

Aleksandra Piłsudska była zaangażowana w działalność społeczną. Pozyskiwała fundusze dla stowarzyszenia "Nasz Dom" prowadzącego zakład dla sierot, w warszawskiej "Rodzinie Wojskowej" organizowała przedszkola i szkoły dla rodzin wojskowych. W stowarzyszeniu "Osiedle" do 1939 roku pełniła funkcję przewodniczącej zarządu Komitetu Opieki nad Najbiedniejszymi Mieszkańcami Warszawy, wspierała również mieszkańców baraków dla bezdomnych. W towarzystwie "Opieka" zakładała świetlice z bibliotekami dla młodzieży. Do 1939 roku była też przewodniczącą głównej komisji rewizyjnej Obywatelskiego Komitetu Akcji Pomocy Zimowej. Działała w Unii Polskich Związków Obrończyń Ojczyzny".

 

 

web icon Materiały w sieci (kolekcja na platformie Wakelet)