Jerzy Nowosielski (1923-2011)

 

Portret Jerzego Nowosielskiego

Zbigniew Kresowaty, CC BY-SA 3.0

źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jerzy_Nowosielski_-_portret_wyk._Zbigniew_Kresowaty.jpg

 

Rok 2023 Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej został ustanowiony rokiem Jerzego Nowosielskiego – "wybitnego malarza, rysownika, scenografa, pedagoga, filozofa, teoretyka sztuki i myśliciela religijnego, uważanego za jednego z najwybitniejszych współczesnych pisarzy ikon. (…) Jerzy Nowosielski był autorem wielu tekstów o sztuce i wierze. Wykonał wyposażenie i polichromie wewnątrz licznych świątyń rzymskokatolickich, greckokatolickich i prawosławnych. W swojej twórczości o charakterze świeckim czerpał z osiągnięć sztuki awangardowej i tradycji malarstwa bizantyńskiego. (…) Jego sztuka do dziś jest uznawana za zjawisko unikatowe, łączące w sobie strefę sacrum i profanum".

 

 

web icon Materiały w sieci (kolekcja na platformie Wakelet)