Maurycy Mochnacki (1803-1834)

 

Portret Maurycego Mochnackiego

źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maurycy_Mochnacki.JPG

 

Rok 2023 Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej został ustanowiony rokiem Maurycego Mochnackiego – "konspiratora, dziennikarza, krytyka literackiego, pianisty, członka niemal wszystkich ówczesnych tajnych sprzysiężeń przeciw Rosji w Warszawie i żołnierza Powstania Listopadowego, odznaczonego orderem Virtuti Militari, wielokrotnie rannego w kolejnych bitwach z Moskalami. (…) Maurycy Mochnacki, współtwórca Związku Wolnych Polaków, jako myśliciel polityczny postawił przed współczesnymi sobie rodakami zadanie, które nie przebrzmiało do dziś. Pisał, że naród wtedy jest zdolny do trwania i zwycięstw, gdy "uzna się w jestestwie swoim", czyli ma świadomość swojego ducha narodowego i własnych możliwości. (…) Maurycy Mochnacki był także teoretykiem polskiego romantyzmu, twórcą jego podstaw i jednym z najważniejszych krytyków literackich epoki, autorem licznych recenzji i artykułów poświęconych twórczości, w tym rozprawy "O duchu i źródłach poezji w Polszcze".

 

 

web icon Materiały w sieci (kolekcja na platformie Wakelet)