Wojciech Korfanty (1873-1939)

 

Fotografia Wojciecha Korfantego

źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wojciech_Korfanty_in_color_(1).jpg

 

Rok 2023 Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej został ustanowiony rokiem Wojciecha Korfantego – "jednego z ojców naszej niepodległości, wielkiego syna śląskiej ziemi, na stałe związanego z chrześcijańską demokracją wybitnego polityka, myśliciela społecznego i publicysty. Przed odzyskaniem niepodległości Wojciech Korfanty był posłem do Reichstagu. Reprezentując Koło Polskie, głośno żądał przyłączenia do państwa polskiego wszystkich ziem zaboru pruskiego, w tym Górnego Śląska. Wojciech Korfanty był wielkim społecznikiem, członkiem Ligi Narodowej, Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" oraz prowadził działalność redakcyjną i wydawniczą w pismach "Górnoślązak" oraz "Polak". Po odrodzeniu niepodległej Polski został członkiem Naczelnej Rady Ludowej kierującej zwycięskim Powstaniem Wielkopolskim. Był komisarzem plebiscytu na Górnym Śląsku, a następnie dyktatorem III Powstania Śląskiego, które przypieczętowało włączenie do Polski najbardziej uprzemysłowionej części Górnego Śląska".

 

 

web icon Materiały w sieci (kolekcja na platformie Wakelet)

 

Zestawienia bibliograficzne:

 

ikonka WOJCIECH KORFANTY (1873-1939)

ikonka WOJCIECH KORFANTY (1873-1939) - WYBÓR CYTATÓW Z PUBLICYSTYKI

ikonka WOJCIECH KORFANTY (1873-1939) W POLSKIM FILMIE FABULARNYM