Dym ; Nasza szkapa ; Głupi Franek / Maria Konopnicka. - Warszawa : nakł. Gebethnera i Wolffa ; Kraków : G. Gebethner i Sp., (Kraków : druk W. L. Anczyca i Spółki), 1898

 

web icon Prezentacja egzemplarza ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach na platformie Canva