Zaglądamy dzisiaj zbiorów specjalnych i prezentujemy naszą najstarszą książkę.

 

Rocznedzieie kośćielne od narodzenia Pana y Boga naszego Iezusa Christusa : wybrane z rocznychdzieiow kośćielnych Cesara Baroniusza, kardynała S.R.K. nazwanych Annales Ecclesiastici, przez x. Piotra Skarge (…) w Krakowie, w Drukarniey Andrzeia Piotrkowczyka.

 

Wydanie prawdopodobnie z 1607 r., doklejona strona tytułowa z 1603 r.

 

Sygnatura 106501.

 

Na uwagę zasługują notatki anonimowego czytelnika na marginesach księgi.

 

 

Roczne dzieje kościelne - egzemplarz ze zbiorów PBW w Katowicach - strona tytułowa 

 

web icon Prezentacja egzemplarza ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach na platformie Canva