Rodzicu poniżej znajdziesz wykaz książek na temat agresywnego zachowania wśród dzieci i młodzieży. Posiadamy je w swoich zbiorach. Polecamy!

 

Agresja u dzieci w wieku szkolnym

1. Jak opanować przemoc w szkole / Mona O'Moore, Stephen James Minton ; [tł. z ang. Agnieszka Księżpolska, Joanna Jelińska, Ewelina Błońska]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne : "Fraszka Edukacyjna", 2008. - 124 s. ; 24 cm. - (Biblioteka Klubu Ergo). - U góry okł.: "Vademecum wychowawcy". - ISBN 978-83-02-10235-6
Sygn.: cz D XI-6/2 e, 164466

2. Odrzucenie rówieśnicze : profilaktyka i terapia / Maria Deptuła. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. - 453 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. [421]-439. - ISBN 978-83-01-16952-7
Sygn.: cz B XIII-3/68, 170076

3. Odrzucenie rówieśnicze w klasie szkolnej / Kinga Musialska. - Kraków : Impuls, 2011. - 96, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 87-96. - ISBN 978-83-7587-432-7
Sygn.: cz D VIII-4/9 e, 168210

4. Odwaga cywilna a przemoc w szkole : scenariusze godzin wychowawczych / Karl E. Dambach ; przekł. Olga i Wojciech Kubińscy. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. - 103 s. : il. ; 21 cm. - (Biblioteka Wychowawcy). - Bibliogr. s. 101-103. - ISBN 978-83-7489-024-3
Sygn.: 164234, 164235, 172978

5. Pomoc dzieciom w radzeniu sobie z gniewem : podejście kognitywno-behawioralne / Jim Larson, John E. Lochman ; [tł. Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki "Spójrz Inaczej"]. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2012. - 235 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 215-234. - ISBN 978-83-61309-87-1
Sygn.: 169121, 169149, 173553

6. Przemoc i agresja w szkole : od rozpoznania przyczyn do sposobów przeciwdziałania / red. nauk. Paweł Łuczeczko. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009. - 324 s. : tab., wykr. ; 21 cm. - Bibliogr. przy ref. - Materiały
z konf. nauk., 28-30 marca 2008 r., Gdańsk. - ISBN 978-83-7405-467-6
Sygn.: cz XVI-8/38, 166429

7. Przemoc i mobbing w szkole, w domu, w miejscu pracy / red. nauk. Claire P. Monks, Iain Coyne ; red. nauk. pol. wyd. Małgorzata Gamian-Wilk ; tł. Małgorzata Guzowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - 276 s. : il. ; 24 cm. - (Resocjalizacja). - Bibliogr. przy rozdz.. - ISBN 978-83-01-17109-4
Sygn.: cz XXVI-3/21 c, 169236, 172356

8. Przemoc w szkole : jak ją ograniczać : poradnik dla rodziców i pedagogów / Ken Rigby ; przekł. Robert Mitoraj. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, cop. 2010. - XIV, 246, [1] s. : il. ; 23 cm.. - (Psychologia / Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego). - ISBN 978-83-233-3039-4
Sygn.: 167731, 167732

9. Systemowe rozwiązywanie problemów przemocy i agresji w szkole : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Rejznera ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP : Wydawnictwo Comandor, 2011. - 499 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 978-83-61121-39-8
Sygn.: cz IV-7/53

10. Terapia dzieci impulsywnych : model rozwiązywania problemów poprzez współdziałanie / Ross W. Greene, J. Stuart Ablon ; tł. Marta Stasińska. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. - X, [2], 274 s. ; 23 cm. - (Psychiatria). - Bibliogr. s. [253]-263. - ISBN 978-83-233-2440-9
Sygn.: cz XXIX-8/4 c, 164382

11. Zachowania agresywne dzieci i młodzieży : uwarunkowania oraz możliwości ich przezwyciężania / pod red. Danuty Boreckiej-Biernat. - Warszawa : Difin, 2013. - 372 s. : il. ; 23 cm. - (Engram). - Bibliogr. przy rozdz.. - ISBN 978-83-7641-831-5
Sygn.: cz D X-5/10 d, 169732

12. Zastraszanie i przemoc szkolna : profilaktyka : podręcznik dla nauczyciela / red. nauk. Monika I. Dąbkowska, Mirosław R. Dąbkowski ; Europejski Międzypaństwowy Program "Daphne". - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2010. - 222 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-231-2582-2
Sygn.: cz D VIII-4/8 e, 168254

13. Zjawisko przemocy we współczesnym świecie : wybrane aspekty / pod red. Justyny Maciaszek ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli. Instytut Socjologii. - Stalowa Wola : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie, 2010. - 132 s. ; 21 cm. - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 978-83-61307-45-7
Sygn.: cz III-7/18 b, 168444

 

Agresja wśród młodzieży

1. Anielice czy diablice? : dziewczęta w szponach seksualizacji i agresji w perspektywie socjologicznej / Katarzyna Stadnik, Anna Wójtewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009. - 239, [1] s. ; 21 cm. - (Seksualia : nowa kobieta, nowy mężczyzna, nowa rodzina). - Bibliogr. s. 233-[240]. - ISBN 978-83-7644-003-3
Sygn.: cz D X-4/1 e, 166630

2. Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze / Bronisław Urban. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - 199, [1] s. ; 21 cm. - (Resocjalizacja). - Bibliogr. s. 184-192. - ISBN 978-83-01-16918-3
Sygn.: cz XXVI-3/20 c, 169043

3. Agresywność młodzieży : problem indywidualny i społeczny / Jolanta Maria Wolińska. - Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2010. - 162 s. : tab. ; 24 cm. - Bibliogr. s. [147]-162. - ISBN 978-83-227-3125-3
Sygn.: cz K XV-5/17 b, 166870, 166871

4. Młode pokolenie - ofiary czy sprawcy przemocy? / red. Teresa Sołtysiak, Aleksandra Nowakowska. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010. - 195, [1] s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7096-758-1
Sygn.: cz K XV-5/20 b, 168357

5. Najpierw pomyśl : trening umiejętności radzenia sobie z gniewem i agresją uczniów szkół ponadpodstawowych / Jim Larson ; [tł. : Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki "Spójrz Inaczej"]. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2012. - 209 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 200-209. - ISBN 978-83-61309-83-3
Sygn.: .169126, 169127

6. Napastowanie seksualne : głupia zabawa czy poważna sprawa? / Anna Wołosik ; współpr. Ewa Majewska. - Warszawa : Difin, 2011. - 278 s. ; 21 cm.. - (Engram). - Bibliogr. s. 273-276. - ISBN 978-83-7641-327-3
Sygn.: cz D X-4/15 f, 167769, 172209

7. Obniżanie poziomu przemocy i lęku młodzieży gimnazjalnej / Agnieszka Lewicka-Zelent. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. - 129 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. [107]-114. - ISBN 978-83-7784-139-6
Sygn.: cz LV-2/43

8. Przemoc : konteksty społeczno-kulturowe. T. 1, Społeczne i psychologiczne aspekty zjawiska / pod red. Beaty Szluz. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2007. - 289 s. : tab., wykr. ; 24 cm. - Sum.. - ISBN 978-83-7338-332-6
Sygn.: cz XIV-2/1 b, 166670/1, 167741/1

9. Przemoc : konteksty społeczno-kulturowe. T. 2, Kulturowe i edukacyjne aspekty zjawiska / pod red. Wiesławy Walc. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2007. - 292 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7338-332-6
Sygn.: cz XIV-2/2 b, 166670/2, 167741/2

10. Przestrzeń edukacyjna - dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne / pod red. nauk. Mirosława Kowalskiego, Agnieszki Pawlak, Anity Famuła-Jurczak ; Zespół Teorii Wychowania Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Zakład Teorii Wychowania i Pedeutologii, Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. - Kraków : Impuls, 2010. - 245 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7308-956-3
Sygn.: cz XV-6/39, 166947

11. Systemowe rozwiązywanie problemów przemocy i agresji w szkole : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Rejznera ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP : Wydawnictwo Comandor, 2011. - 499 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 978-83-61121-39-8
Sygn.: cz IV-7/53

12. Szkoła bez agresji : od mediacyjnego kształcenia do bezkonfliktowego wychowania / Beata Prościak. - Warszawa : Difin, 2013. - 286 s. ; 23 cm. - Bibliogr. s. [259]-268. - ISBN 978-83-7641-830-8
Sygn.: cz D X-5/9 d, 169730

13. Środowiskowe uwarunkowania agresywnych zachowań młodzieży : (jako wyznacznik oddziaływań profilaktycznych i interwencyjnych) / Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010. - 284, [2] s. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 2742). - Bibliogr. s. [277]-284. - ISBN 978-83-226-1920-9
Sygn.: cz K I-6/2742, 167184

14. Terapia dzieci impulsywnych : model rozwiązywania problemów poprzez współdziałanie / Ross W. Greene, J. Stuart Ablon ; tł. Marta Stasińska. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. - X, [2], 274 s. ; 23 cm. - (Psychiatria). - Bibliogr. s. [253]-263. - ISBN 978-83-233-2440-9
Sygn.: cz XXIX-8/4 c, 164382

15. Wybrane aspekty przemocy : diagnoza i profilaktyka / red. nauk. Renata Małgorzata Ilnicka, Joanna Cichla. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2009. - 182 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 978-83-89163-52-3
Sygn.: cz D IX-2/17 f, 167177

16. Zachowania agresywne dzieci i młodzieży : uwarunkowania oraz możliwości ich przezwyciężania / pod red. Danuty Boreckiej-Biernat. - Warszawa : Difin, 2013. - 372 s. : il. ; 23 cm. - (Engram). - Bibliogr. przy rozdz.. - ISBN 978-83-7641-831-5
Sygn.: cz D X-5/10 d, 169732

17. Zastraszanie i przemoc szkolna : profilaktyka : podręcznik dla nauczyciela / red. nauk. Monika I. Dąbkowska, Mirosław R. Dąbkowski ; Europejski Międzypaństwowy Program "Daphne". - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2010. - 222 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-231-2582-2
Sygn.: cz D VIII-4/8 e, 168254