Gra przeznaczona jest dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych. Jej celem jest popularyzowanie postaw proekologicznych, rozwijanie odpowiedzialności za środowisko oraz upowszechnianie wiedzy dotyczącej zasobów wodnych i ich wykorzystania.

 

Zasady gry:

  1. Uczestnicy tworzą dwuosobowe drużyny.
  2. Drużyna otrzymuje kartę gry. Uczestnicy poszukują rozmieszczonych na terenie szkoły informacji oznaczonych logo gry i na ich podstawie udzielają odpowiedzi.
  3. Zwycięża drużyna, która w najkrótszym czasie poprawnie uzupełni kartę gry i zgłosi się w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela.

 

Przewidywany czas potrzebny na rozgrywkę to ok. 20 min.

 

Materiały w formacie pdf do pobrania:

  1. Karty gry
  2. Karta pracy dla uczniów
  3. Karta pracy dla nauczyciela

 


Grę opracowano na podstawie: