Drukuj

O "Dialogach Bibliotecznych"

 

"Dialogi Biblioteczne" są półrocznikiem wydawanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Józefa Lompy w Katowicach. W latach 2008-2018 ukazywały się jednocześnie w wersji papierowej i elektronicznej z podtytułem "biuletyn Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach". Od 2019 roku są publikowane wyłącznie w Internecie.

 

Zadaniem półrocznika jest wspomaganie pracy nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Jego główne obszary tematyczne koncentrują się wokół:

 

 • wymiany doświadczeń zawodowych i dzielenia się dobrymi praktykami,
 • prezentacji działalności bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz przeglądu wybranych działań realizowanych przez nauczycieli bibliotekarzy,
 • polecania przydatnej literatury,
 • informowania o konferencjach, seminariach i innych wydarzeniach adresowanych do nauczycieli bibliotekarzy,
 • popularyzacji ważnych rocznic i obchodów (regionalnych, ogólnopolskich), patronów poszczególnych lat oraz kierunków polityki oświatowej państwa,
 • wspomagania w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

Zapraszamy do współpracy!

 

 

Więcej informacji o półroczniku można znaleźć w następujących publikacjach:

 

 • Marcol A., Czasopisma bibliotek pedagogicznych na przykładzie "Dialogów Bibliotecznych", "Warsztaty Bibliotekarskie" 2010, nr 1-2. Dostępny w WWW: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2010/1-2/100102.htm.
 • Marcol A., "Dialogi Biblioteczne" – półrocznik dla nauczycieli bibliotekarzy, "Poradnik Bibliotekarza" 2012, nr 6, s. 27-28.
 • Marcol A., "Dialogi Biblioteczne" – półrocznik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach, "Biuletyn EBIB" 2010, nr 5. Dostępny w WWW: http://www.ebib.pl/2010/114/a.php?marcol.
 • Marcol A., Przegląd czasopism internetowych wydawanych przez polskie biblioteki, "Poradnik Bibliotekarza" 2008, nr 4, s. 3-5.
 • Sadzikowska L., Przeszłość i teraźniejszość półrocznika "Dialogi Biblioteczne" (2008-2017), "Forum Bibliotek Medycznych" 2016, nr 2, s. 283-298.