Wskazówki dla nauczycieli bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach szkolnych w zakresie przyjmowania książek.

 

Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich wspólnie z Radą Główną Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich opracowały wskazówki zachowania się i postępowania ze zwracanymi do bibliotek szkolnych książkami, podręcznikami i innymi materiałami bibliotecznymi:

 

Więcej informacji: http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22463&prev=332

 

 Wskazówki (pdf; 177 KB)

 

 

woman reading book