Zapraszamy dzieci przedszkolne, dzieci i młodzież szkolną oraz wszystkich zainteresowanych.

 

 

Jak nie czytam, jak czytam 2019- plakat

12.00 – Powitanie uczestników i gości.

Happening – akcja masowego publicznego czytania z pisarzami, aktorami oraz przedstawicielami samorządu lokalnego, znanymi postaciami życia kulturalnego i publicznego (głośne odczytanie fragmentów utworów literackich) pobicie rekordu czytania (uczestnicy przynoszą książki); promocja książek i bibliotek (stoiska z ofertą).

 

ok. 12.30 Barwny korowód - przejście chodnikami ulic 3 Maja pod Galerię Katowicką i powrót na Rynek wzdłuż ulicy Młyńskiej – uczestnicy w przebraniach/kolorowych strojach z transparentami promującymi czytelnictwo (dzieci i młodzież ze szkół i przedszkoli).

 

ok.13.00 Podsumowanie akcji, wręczenie dyplomów, nagród, zabawy na stoiskach partnerów.

 

Maksymalny czas happeningu – 1,5 godziny – zakończenie: 13.30.