Drukuj

Szczegółowe informacje, dokumenty rekrutacyjne.

 

 

graficzne oznaczenie projektu

 

 

Klucz do Sukcesu

w ramach konkursu POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17

 

 

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji pracowników systemu wspomagania pracy szkoły w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych na rynku pracy w okresie 1.09.2018 – 31.07.2020 r. poprzez:

 

 

Projekt skierowany jest do:

 

 

Działania w ramach projektu:

 1. udział w 70 godzin zajęć stacjonarnych oraz 20 godzin e-learningu w jednej z wybranych przez siebie kompetencji kluczowych tj.:
  • kompetencje cyfrowe (TIK)
  • kompetencje matematyczno – przyrodnicze
  • umiejętności porozumiewania się w językach obcych
  • postawy – innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa
  • umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie
  • wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji
 2. objęcie wspomaganiem jednej szkoły lub przedszkola,
 3. udział w sieciach współpracy,
 4. możliwość korzystania z usług doradczych w czasie całego procesu wspomagania szkoły lub przedszkola.

 

 

Korzyści z udziału w projekcie:

 

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne poniżej - prosimy o wydrukowanie, wypełnienie oraz odesłanie na adres ROM-E Metis, ul. Drozdów 17 i 21, 40-530 Katowice z dopiskiem "Klucz do Sukcesu" w terminie do 30 listopada br. (decyduje kolejność zgłoszeń).

 

 

Regulamin rekrutacji do projektu Klucz do sukcesu (pdf, 332 KB)

Formularz rekrutacyjny Uczestnika Projektu – część I (docx, 75 KB)

Formularz rekrutacyjny Uczestnika Projektu – część II (docx, 67 KB)

Formularz rekrutacyjny Uczestnika Projektu – część III (docx, 70 KB)

 

 

W razie pytań proszę o kontakt z: