Logo Wielkiej Ligi Czytelników

 

 Półfinał Wojewódzkiego Konkursu "Wielka Liga Czytelników"

odbędzie się w dniu 12 kwietnia br. o godz. 11:00

w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 1im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 18.


Serdecznie zapraszamy Półfinalistów wraz z Koordynatorami szkolnymi WLC!