Rok 2020

 

"Przyzwyczajono się patrzeć na Żółkiewskiego jak na bohatera i "męczennika" – tak nauczyła nas legenda, która przez wieki narosła wokół jego osoby. Odegrał on doniosłą rolę w prowadzeniu państwa; jego umiejętność taktyczna kierowania wojskiem, zdobywana pod okiem Jana Zamojskiego, a uzupełniana studiowaniem dzieł o strategii wojskowej, sprawiała, że dowodzone przez niego oddziały pokonywały częstokroć liczniejsze zastępy wroga".

Stanisław Żółkiewski – hetman i pisarz / Jadwiga Kuczyńska. Wrocław, 1988

 

 

Stanisław Żółkiewski

/źródło/

 

W 2020 roku mija 400 lat od śmierci Stanisława Żółkiewskiego, wybitnego wodza, autora wielkiego zwycięstwa w bitwie pod Kłuszynem i późniejszego zdobywcy Moskwy. Dzięki niemu Polacy wielokrotnie odnosili zwycięstwa w kampaniach przeciwko Rosji, Szwecji, Imperium Osmańskiemu i Tatarom. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, uznając wielkie zasługi Stanisława Żółkiewskiego, wytrwałego obrońcy Ojczyzny, za którą oddał swoje życie, ustanowił rok 2020 Rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego.

 

Stanisław Żółkiewski urodził się w 1547 roku we wsi Turynka. Już w młodości zdobywał staranne wykształcenie. Znał języki: łaciński, francuski, włoski, niemiecki i ruski. Na dworze Zamoyskich rozpoczął służbę publiczną. Był dyplomatą i uczestnikiem wypraw wojennych. Należał do grona najbliższych Stefanowi Batoremu i Janowi Zamoyskiemu. Popierał Zygmunta Wazę, choć dążył do pokojowego zakańczania sporów. Brał jednak udział we wszystkich ważnych wyprawach wojennych. 7 października 1620 roku po bohaterskiej walce zginął pod Cecorą. Jego osoba była przykładem odwagi i poświęcenia w obronie Rzeczypospolitej.

 

Materiały dostępne w naszych zbiorach

 

 

Książki Leopolda Tyrmanda

 

 1. Dziennik 1954 / Leopold Tyrmand. - Warszawa : Res Publica, 1989. Wypożycz
 2. Filip / Leopold Tyrmand. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2002. Wypożycz
 3. Siedem dalekich rejsów : powieść / Leopold Tyrmand. - [Wyd. 2]. – Londyn : Polska Fundacja Kulturalna, 1992. Wypożycz 
 4. Zły / Leopold Tyrmand. - Wyd. 5. - Warszawa : Czytelnik, 1990. Wypożycz

 

 

Publikacje o Leopoldzie Tyrmandzie

 

Książki

 1. "Cień wielkiej tajemnicy ..." : Norwid, Grabiński, Leśmian, Tyrmand, Mackiewicz, Herbert, Vincenz / Marek Adamiec. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 1995. Skorzystaj w czytelni 
 2. Świat według Tyrmanda : przewodnik po utworach fabularnych / Jolanta Pasterska. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 2000. Wypożycz

 

Artykuły z czasopism

 1. Był jazz... / Tadeusz Zielichowski-Woyniłłowicz.// Twórczość. - 2002, nr 7/8, s. 238-241
 2. Dwie wersje "Dziennika 1954" Leopolda Tyrmanda : wokół problemu tożsamości tekstu / Konrad Niciński.// Pamiętnik Literacki. - 2006, z. 4, s. 71-94
 3. Dziennik 1954 Leopolda Tyrmanda : narracja jako narzędzie autokreacji / Agata Zawrzykraj.// Teksty Drugie. - 2002, nr 1/2, s. 235-253
 4. Filip i ja / Inga Iwasiów.// Polonistyka. - 2001, nr 3, s. 142-148
 5. Leopold Tyrmand, peryferyjność i amerykański ruch konserwatywny / Ewa M. Thompson ; przeł. Tomasz Kunz.// W: ŻYCIE w przekładzie. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2001. - S. 131-147
 6. Nie będę efektownym uchodźcą... czyli Anty-Miłosz / Aleksander Kopiński.// Arcana. - 2003, nr 2, s. 159-165
 7. Patriota, cwaniak, głupiec, bikiniarz... : o bohaterze Dziennika 1954 Leopolda Tyrmanda / Jolanta Pasterska.// Język Polski w Szkole Średniej. - 1993/94, z. 4, s. 13-23
 8. Poetyka karnawału w "Dzienniku 1954" Leopolda Tyrmanda / Marcin Kowalczyk.// Pamiętnik Literacki. - 2006, z. 4, s. 51-70
 9. Romansidło egzystencjalne : "Siedem dalekich rejsów" Tyrmanda / Grzegorz Krzymianowski.// Twórczość. - 2010, nr 3, s. 63-67
 10. Złego dobre początki / Jerzy Hoffman ; rozm. przepr. Piotr Śmiałowski.// Kino. - 2013, nr 7/8, s. 74-77

 

Materiały w sieci

 1. Daniel Passent: Kolorowa legenda Tyrmanda
 2. Krystyna Dąbrowska: Leopold Tyrmand
 3. Leopold Tyrmand: Finezje literackie

 

"Nie pójdę na żadną służebność myśli, sumienia i egzystencji, nie poprawię sobie niczego w życiu za cenę tego, w co wierzę, co zdaje mi się słuszne i godne mej lojalności" – te słowa autora Dziennika 1954 przytoczono w Uchwale Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, ogłaszającej rok 2020 Rokiem Leopolda Tyrmanda.

Leopold Tyrmand

/źródło/


W tym roku przypada 100. rocznica urodzin i 35. rocznica śmierci pisarza. Niepokorny, niezależny dziennikarz, publicysta i propagator jazzu (zbiór esejów U brzegów jazzu), autor opowiadań i powieści (Zły, Siedem dalekich rejsów, Filip, Życie towarzyskie i uczuciowe) był "nielubiany" przez ówczesne władze, krytykowany za "burżuazyjny" styl życia. Jego teksty nie uniknęły noża cenzury. W 1956 wyjechał z Polski i osiadł na stałe w Stanach Zjednoczonych, gdzie wykładał na Uniwersytecie Stanowym w Nowym Jorku i Uniwersytecie Columbia. Publikował w paryskiej Kulturze i tygodniku New Yorker.

 

W naszych zbiorach

 

 

Publikacje Romana Ingardena

 

 1. Książeczka o człowieku / Roman Ingarden. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1999. Wypożycz
 2. O dziele literackim : badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury / Roman Ingarden. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. Wypożycz
 3. O poznawaniu dzieła literackiego / Roman Ingarden. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. Wypożycz
 4. Spór o istnienie świata. T. 1, Ontologia egzystencjalna / Roman Ingarden. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. Wypożycz
 5. Spór o istnienie świata. T. 2, Ontologia formalna. Cz. 1, Forma i istota / Roman Ingarden. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. Wypożycz
 6. Spór o istnienie świata. T. 2, Ontologia formalna. Cz. 2, Świat i świadomość / Roman Ingarden. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. Wypożycz
 7. Spór o istnienie świata. T. 3, O strukturze przyczynowej realnego świata / Roman Ingarden. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. Skorzystaj w czytelni
 8. Studia z estetyki. T. 1 / Roman Ingarden. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966. Wypożycz
 9. Studia z estetyki. T. 2 / Roman Ingarden. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958. Wypożycz
 10. Studia z estetyki. T. 3 / Roman Ingarden. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. Skorzystaj w czytelni
 11. U podstaw teorii poznania. Cz. 1 / Roman Ingarden. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971. Wypożycz
 12. Wstęp do fenomenologii Husserla : wykłady wygłoszone na uniwersytecie Oslo (15 wrzesień - 17 listopad 1967) / Roman Ingarden. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. Skorzystaj w czytelni
 13. Wykłady i dyskusje z estetyki / Roman Ingarden. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. Wypożycz
 14. Wykłady z etyki / Roman Ingarden ; wybór, oprac., wstęp Adam Węgrzecki. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. Wypożycz
 15. Z badań nad filozofią współczesną / Roman Ingarden. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963. Wypożycz
 16. Z teorii języka i filozoficznych podstaw logiki / Roman Ingarden. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. Wypożycz

 

 

Publikacje o Romanie Ingardenie

 

Książki

 1. Estetyka Romana Ingardena / Anita Szczepańska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. Wypożycz
 2. Fenomenologia Romana Ingardena / [red. Zdzisław Augustynek et al.]. - Warszawa : Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, 1972. Skorzystaj w czytelni
 3. Fenomenologia Romana Ingardena na tle filozofii Edmunda Husserla / Jan W. Sarna. - Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1981. Wypożycz
 4. Ingardenowska filozofia literatury : konteksty / Danuta Ulicka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. Wypożycz
 5. Książeczka o Ingardenie : szkic biograficzny / Zofia Majewska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1995. Skorzystaj w czytelni
 6. Roman Ingarden a filozofia naszego czasu / pod red. Adama Węgrzeckiego. - Kraków : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, 1995. Skorzystaj w czytelni
 7. Romana Ingardena fenomenologia bytu idealnego : studium krytyczne / Robert Poczobut. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1995. Skorzystaj w czytelni
 8. Szkice filozoficzne : Romanowi Ingardenowi w darze / red. Zofia Żarnecka. - Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. Wypożycz
 9. Sztuka, emocje, wartości / Bohdan Dziemidok. - Warszawa : Wydawnictwo Fundacji dla Instytutu Kultury, 1992. Skorzystaj w czytelni
 10. W kręgu filozofii Romana Ingardena : materiały z konferencji naukowej Kraków 1985 / pod red. Władysława Stróżewskiego, Adama Węgrzeckiego. - Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. Skorzystaj w czytelni
 11. Założenia filozoficzne programu badań literackich Romana Ingardena / Barbara Kotowa. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. Wypożycz

 

 

Artykuły z czasopism

 1. Edytorstwo dzieł literackich w świetle filozofii Romana Ingardena / Tomasz Kulas // Roczniki Humanistyczne. - T. 51, z. 1: Literatura Polska (2003), s. 51-67.
 2. Niemożliwa katharsis : Roman Ingarden i Paul Ricoeur czytają "Poetykę" Arystotelesa / Cezary Zalewski // Teksty Drugie. - 2010, nr 4, s. 207-220.
 3. Przeżycie estetyczne jako kluczowe pojęcie biblioterapii na przykładzie poglądów Romana Ingardena / Wiktor Czernianin // Biblioterapeuta. - 2008, nr 1, s. 3-8.
 4. Rola uczuć w Ingardenowskiej etyce / Waldemar Kmiecikowski // Studia Philosophiae Christianae. - 2008, nr 1, s. 147-163.
 5. Roman Ingarden / Zofia Majewska // Edukacja Filozoficzna. - Vol. 27 (1999), s. 203-218.
 6. Spór o istnienie świata realnego w nieznanych listach Witkacego do Ingardena / Bohdan Michalski // Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej. - T. 46 (2001), s. 59-80.
 7. Stein przy jaźni Ingardena / Piotr Sacha // W: Z TEJ Ziemi : śląski kalendarz katolicki na rok 2009. - Katowice : Księgarnia św. Jacka, 2008. - S. 65-71.

 

 

 

 

"Filozofia Ingardena budzi postawy ambiwalentne. […] Ingarden fascynuje. Ingarden drażni. Znacznie rzadziej pozostawia obojętnym – chyba tylko z powodu ignorancji, powierzchownej znajomości jego dzieł."

 

"U podstaw Ingardenowskiego sposobu filozofowania leży przekonanie o wartości wiedzy. Filozofowanie było dla niego sposobem życia, usensowienia go, nadania mu godności."

 

"Ingarden nie miał wielu uczniów. Przytłaczał swoimi osiągnięciami i wymaganiami. Było wiele osób, które raz zabrały głos na jego zajęciach i nigdy więcej. Sporo osób odeszło, bo nie wytrzymało presji. Ale ci, co pozostali, wspominają go z wielkim szacunkiem."

Książeczka o Ingardenie / Zofia Majewska. Lublin, 1995

 

Portret Romana Ingardena autorstwa Witkacego


Portret Romana Ingardena autorstwa Stanisława Ignacego Witkiewicza

- www.roman-ingarden.phils.uj.edu.pl

 

Rok 2020 Uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej

został ustanowiony Rokiem Romana Ingardena.

 

Roman Witold Ingarden jest jednym z najwybitniejszych polskich filozofów. Oprócz filozofii studiował matematykę i psychologię. Kształcił się we Lwowie, Getyndze, Wiedniu i Fryburgu Bryzgowijskim. Jego nauczycielem był twórca fenomenologii – Edmund Husserl. Ingarden wykładał we Lwowie, Toruniu i Krakowie. Przyjaźnił się z Edytą Stein. Jego prace dotyczą ontologii, teorii poznania i estetyki.