Do popularyzacji wiedzy o naszym regionie oraz krzewienia jego tradycji i bogactwa kulturowego przyczyniają się coroczne obchody ogłaszane przez Sejmik Województwa Śląskiego.

 

Rok 2021 ogłoszono Rokiem Stulecia Wybuchu III Powstania Śląskiego, który wpisuje się w ogólnopolskie obchody Roku Powstań Śląskich ustanowionego przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej. W uchwale Senatu czytamy, że w zrywach ludności polskiej na Górnym Śląsku […] życie oddało kilka tysięcy osób. Do dziś nie wiadomo, ilu powstańców tak naprawdę walczyło. Podaje się liczbę kilkudziesięciu tysięcy. Nie znamy wszystkich nazwisk. Dziś uczestnicy walk nie mogą już o nich opowiedzieć, gdyż ostatni z weteranów odszedł na wieczną wartę. Dlatego na nas spoczywa obowiązek pamiętania. […] jesteśmy winni Powstańcom szacunek i cześć, tak jak i innym bohaterom naszej historii.

 

Sejmik Województwa Śląskiego ogłosił rok 2021 także Rokiem Górali w Województwie Śląskim. Jest to wydarzenie bez precedensu, odbierane jako ukłon w kierunku mieszkańców południowej części naszego regionu, który – poza pięknymi beskidzkimi widokami – cechuje bogactwo góralskich tradycji i kultury.

 

Materiały informacyjne i edukacyjne, poświęcone obu wydarzeniom, zamieszczamy na łamach specjalnego wydania naszego czasopisma. Mamy nadzieję, że przyczynią się do ich popularyzacji w środowiskach bibliotekarskich i oświatowych.

 

Zapraszamy do lektury!

 

 

Dialogi Biblioteczne 2021 wydanie specjalne - okładka

 

 "Dialogi Biblioteczne" 2021 - wydanie specjalne (format pdf; 2,73 MB)