Książka Stanisława Żółkiewskiego

 

Początek i progres wojny moskiewskiej / Stanisław Żółkiewski. – Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1925. Skorzystaj w czytelni

 

Książki o Stanisławie Żółkiewskim:

 

  1. Hetman Żółkiewski / Leszek Podhorodecki. – Warszawa : Książka i Wiedza, 1968. Wypożycz
  2. Stanisław Żółkiewski / Leszek Podhorodecki. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1988. Wypożycz
  3. Stanisław Żółkiewski : hetman i pisarz / Jadwiga Kuczyńska. – Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988. Skorzystaj w czytelni
  4. Stanisław Żółkiewski w poezji polskiej : (w trzechsetną rocznicę bohaterskiego zgonu pod Cecorą) 1620 - 7 X - 1920 : szkic literacki / %c Wiktor Hahn. – Poznań : Księgarnia św. Wojciecha, 1920. Skorzystaj w czytelni
  5. Wielki hetman Rzeczypospolitej : opowieść o Stanisławie Żółkiewskim / Leszek Podhorodecki. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. Skorzystaj w czytelni

 

Materiały w sieci

 

  1. Rok hetmana Stanisława Żółkiewskiego
  2. Hetman Wielki Koronny Stanisław Żółkiewski - wideo
  3. Filary polskości - Stanisław Żółkiewski i Tadeusz Kościuszko - wideo
  4. Hetman Wielki Koronny Stanisław Żółkiewski - wideo

 

 

Materiały w bazie Academica