Publikacje Romana Ingardena

 

 1. Książeczka o człowieku / Roman Ingarden. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1999. Wypożycz
 2. O dziele literackim : badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury / Roman Ingarden. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. Wypożycz
 3. O poznawaniu dzieła literackiego / Roman Ingarden. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. Wypożycz
 4. Spór o istnienie świata. T. 1, Ontologia egzystencjalna / Roman Ingarden. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. Wypożycz
 5. Spór o istnienie świata. T. 2, Ontologia formalna. Cz. 1, Forma i istota / Roman Ingarden. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. Wypożycz
 6. Spór o istnienie świata. T. 2, Ontologia formalna. Cz. 2, Świat i świadomość / Roman Ingarden. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. Wypożycz
 7. Spór o istnienie świata. T. 3, O strukturze przyczynowej realnego świata / Roman Ingarden. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. Skorzystaj w czytelni
 8. Studia z estetyki. T. 1 / Roman Ingarden. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966. Wypożycz
 9. Studia z estetyki. T. 2 / Roman Ingarden. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958. Wypożycz
 10. Studia z estetyki. T. 3 / Roman Ingarden. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. Skorzystaj w czytelni
 11. U podstaw teorii poznania. Cz. 1 / Roman Ingarden. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971. Wypożycz
 12. Wstęp do fenomenologii Husserla : wykłady wygłoszone na uniwersytecie Oslo (15 wrzesień - 17 listopad 1967) / Roman Ingarden. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. Skorzystaj w czytelni
 13. Wykłady i dyskusje z estetyki / Roman Ingarden. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. Wypożycz
 14. Wykłady z etyki / Roman Ingarden ; wybór, oprac., wstęp Adam Węgrzecki. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. Wypożycz
 15. Z badań nad filozofią współczesną / Roman Ingarden. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963. Wypożycz
 16. Z teorii języka i filozoficznych podstaw logiki / Roman Ingarden. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. Wypożycz

 

 

Publikacje o Romanie Ingardenie

 

Książki

 1. Estetyka Romana Ingardena / Anita Szczepańska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. Wypożycz
 2. Fenomenologia Romana Ingardena / [red. Zdzisław Augustynek et al.]. - Warszawa : Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, 1972. Skorzystaj w czytelni
 3. Fenomenologia Romana Ingardena na tle filozofii Edmunda Husserla / Jan W. Sarna. - Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1981. Wypożycz
 4. Ingardenowska filozofia literatury : konteksty / Danuta Ulicka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. Wypożycz
 5. Książeczka o Ingardenie : szkic biograficzny / Zofia Majewska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1995. Skorzystaj w czytelni
 6. Roman Ingarden a filozofia naszego czasu / pod red. Adama Węgrzeckiego. - Kraków : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, 1995. Skorzystaj w czytelni
 7. Romana Ingardena fenomenologia bytu idealnego : studium krytyczne / Robert Poczobut. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1995. Skorzystaj w czytelni
 8. Szkice filozoficzne : Romanowi Ingardenowi w darze / red. Zofia Żarnecka. - Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. Wypożycz
 9. Sztuka, emocje, wartości / Bohdan Dziemidok. - Warszawa : Wydawnictwo Fundacji dla Instytutu Kultury, 1992. Skorzystaj w czytelni
 10. W kręgu filozofii Romana Ingardena : materiały z konferencji naukowej Kraków 1985 / pod red. Władysława Stróżewskiego, Adama Węgrzeckiego. - Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. Skorzystaj w czytelni
 11. Założenia filozoficzne programu badań literackich Romana Ingardena / Barbara Kotowa. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. Wypożycz

 

 

Artykuły z czasopism

 1. Edytorstwo dzieł literackich w świetle filozofii Romana Ingardena / Tomasz Kulas // Roczniki Humanistyczne. - T. 51, z. 1: Literatura Polska (2003), s. 51-67.
 2. Niemożliwa katharsis : Roman Ingarden i Paul Ricoeur czytają "Poetykę" Arystotelesa / Cezary Zalewski // Teksty Drugie. - 2010, nr 4, s. 207-220.
 3. Przeżycie estetyczne jako kluczowe pojęcie biblioterapii na przykładzie poglądów Romana Ingardena / Wiktor Czernianin // Biblioterapeuta. - 2008, nr 1, s. 3-8.
 4. Rola uczuć w Ingardenowskiej etyce / Waldemar Kmiecikowski // Studia Philosophiae Christianae. - 2008, nr 1, s. 147-163.
 5. Roman Ingarden / Zofia Majewska // Edukacja Filozoficzna. - Vol. 27 (1999), s. 203-218.
 6. Spór o istnienie świata realnego w nieznanych listach Witkacego do Ingardena / Bohdan Michalski // Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej. - T. 46 (2001), s. 59-80.
 7. Stein przy jaźni Ingardena / Piotr Sacha // W: Z TEJ Ziemi : śląski kalendarz katolicki na rok 2009. - Katowice : Księgarnia św. Jacka, 2008. - S. 65-71.